Personal Record

Carl Eric Carlsson

hemmansägare.


Partner with Edla Carolina Ytterberg (1841 - 1883)